Zaměstnanci školy

Mgr. Jiří Pavlas, MBA                             ředitel ZŠ a MŠ, koordinátor ICT

Mgr. Vladana Pávková                             třídní učitelka I. třídy, zástupce ředitele

Mgr. Dana Novotná                                  třídní učitelka II. třídy

Bc. Zuzana Haltmarová                            třídní učitelka III. třídy

Bc. Kristýna Boušková                             vedoucí vychovatelka ŠD, učitelka MŠ

Petra Samková                                          asistent pedagoga II. třídy, vychovatelka a asistentka v ŠD

Pavla Vícencová                                       asistent pedagoga I. třídy, vychovatelka a asistentka v ŠD

Klára Drlíková                                          učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD (lektorka kroužku)

Hana Kleiblová                                         vedoucí učitelka MŠ

Bc. Ivana Šulová                                       učitelka MŠ

Slávka Tannertová                                    asistent pedagoga v MŠ, školnice ZŠ

Alena Krobotová                                      školnice MŠ

Ivana Šlesingrová                                      vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka, administrativa, lektorka kroužku

Drahomíra Šebestová                                hlavní kuchařka školní jídelny

Marcela Winklerová, DiS.                        hlavní účetní (externě)

Roman David                                            školník (externě)

Pedagogiční pracovníci - kvalifikace

Mgr. Jiří Pavlas, MBA - ředitel ZŠ a MŠ, koordinátor ICT  (vzdělání: Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích, učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 2017  + Pedagogická fakulta UP v Olomouci, učitelství pro 2. stupeň ZŠ: přírodopis, technická a informační výchova - 2006)

Mgr. Vladana Pávková - tř. uč. I. třídy, zástupce ředitele  (vzdělání: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 2006)

Mgr. Dana Novotná - tř. uč. II. třídy (vzdělání: Filosofická fakulta v Opavě, obor Angličtina pro školskou praxi. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 2018)   

Bc. Zuzana Haltmarová - tř.uč. III třídy (vzdělání: Filosofická fakulta v Opavě, obor Angličtina pro školskou praxi, od 8/2018 - studuje Učitelství pro 1.stupeň na UP v Olomouci) 

Pavla Vícencová - asistent pedagoga (maturitní zkouška,  Kurz asistenta pedagoga)     

Petra Samková - asistent pedagoga (maturitní zkouška,  Kurz asistenta pedagoga)    

Mateřská škola

Hana Kleiblová - vedoucí učitelka MŠ (vzdělání: Střední pedagogická škola Nový Jíčín, obor Učitelství - 1981)

Eva Brixová, DiS. (na RD) - učitelka MŠ (vzdělání: VOŠ pedagogická Litomyšl, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - 2016) 

Slavka Tannertová - školní asistent v MŠ (Kurz asistenta pedagoga)    

Školní družina

Bc. Kristýna Boušková - vedoucí vychovatelka ŠD (vzdělání: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, obor Sociální pedagogika - 2016)

Pavla Vícencová - vychovatelka a asistent v ŠD

Petra Samková - vychovatelka a asistent v ŠD

 

Novinky

Provoz ZŠ a ŠD od 18.11.2020

Od středy 18.11.2020 se žáci 1. a 2. ročníku vrací k prezenční výuce ve škole. Provoz ranní a odpolední družiny bude zajištěn v běžném režimu. Žáci...
+

Provoz od 2.11.2020

Pro žáky ZŠ bude od pondělí 2.11.2020 pokračovat distanční výuka. Rozvrh on-line výuky bude zveřejněn do neděle 1.11.2020 na webových stránkách...
+

První on-line hodiny na naší škole

V tomto týdnu jsme zahájili distanční výuku pro žáky v MS Teams. Po dnešních úvodních hodinách pro 4. a 5. ročník patří velká pochvala rodičům za pomoc , žákům...
+