Školní jídelna

Informace vedoucí ŠJ

 Z důvodu navyšování vstupních cen potravin, elektrické energie, pohonných hmot budeme od 1.3.2023 navyšovat ceny stravného. Záloh hrazených bezhotovostně se změna netýká, k vyrovnání účtu budou použity přeplatky z konta.

Vážení zákonní zástupci strávníků, z důvodu neustále se navyšujících cen potravin a na základě novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která upravuje finanční limity pro nákup potravin, dojde od 1. 3. 2023 ke zvýšení cen stravného. Tato situace nás velice mrzí, ale vývoj cen potravin má za následek, že již nelze za stávající ceny zajistit plnohodnotné stravování.

Ceny stravného od 1.3.2023:
MŠ 3 - 6 let přesnídávka : 11,- Kč
oběd : 29,- Kč
svačina : 10,- Kč

MŠ 7 - 10 let přesnídávka : 11,- Kč
oběd : 39,- Kč
svačina : 10,- Kč

žáci ZŠ 7 - 10 let oběd : 34,- Kč

žáci ZŠ 11 - 14 let oběd : 39,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti dítěte MŠ/ žáka ZŠ bude nově 48,- Kč za 1 den.

Cizí strávník oběd : 94,- Kč

Vedoucí ŠJ: Ivana Šlesingrová, tel. 725 854 980 (7,00 - 13,00 hod.)
Hlavní kuchařka ŠJ: Drahomíra Šebestová
 
Důležité informace pro rodiče strávníků
V 1. den nepřítomnosti dítěte máte nárok na jídlo do jídlonosiče za dotovanou cenu.
V případě pokračující nepřítomnosti (2. a další dny) je strava počítána za plnou cenu (příplatek 30,- Kč za neodhlášenou stravu).
Strava NENÍ AUTOMATICKY ODHLAŠOVÁNA!
Za odhlášení či přihlášení odpovídá rodič dítěte a musí jej provést na www.strava.cz (přístupové údaje
Vám byly zaslány) nebo SMS zprávou na tel. 725 854 980 do 13.00 hod.
Odhlašování či přihlašování stravy jiným způsobem (osobně u učitelek či vychovatelek) není možné!


V době nepřítomnosti dítěte můžete stravu odebrat do jídlonosiče a to pouze v době výdeje do jídlonosiče
11.00 - 11.30 hod.
Pokud si stravu nevyzvednete, bude zlikvidována!

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout
na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

V případě nejasností Vám ochotně poradí vedoucí školní jídelny Ivana Šlesingrová, a to vždy v pracovní
dny v čase 7.30 - 8.00 v kanceláři.

Novinky

Hledá se lektorka tanečního kroužku

Pro druhé pololetí školního roku hledáme novou vedoucí "tanečního kroužku" při školní družině v Písařově. Rozsah: 1x týdně v odpoledních hodinách. Vhodné pro...
+