Zápis do 1.ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve středu 17. dubna 2024 v 15.00 hod.

v učebně I. třídy v ZŠ Písařov, Písařov 70, 78991

Zápis se týká děti narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (tj. věk 6-ti let k 31. 8. 2024) a děti s odkladem povinné školní docházky v loňském školním roce.

Zákonný zástupce dodá vyplněné formuláře:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list.

Formuláře žádostí jsou přílohou tohoto dopisu.

Zapsat se mohou také „pětileté“ děti (tzv. předčasné přijetí)

Děti  narozené od  1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dva vyplněné formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list.

Děti narozené od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského pediatra a dva vyplněné formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list.

Kritéria pro přijímání žáků: přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci, další kritéria nejsou stanovena, škola postupuje podle § 36 odst. zák. č.561/2004 Sb.


Co naše škola nabízí:

 • Respekt k individualitě dětí a žáků
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou
 • Zkušený personál pečující o zdravé klima školy
 • Bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ
 • Podporu školních asistentů v MŠ a ZŠ
 • Provoz mateřské školy a školní družiny od 6,15 do 16,15 hodin
 • Moderně zařízenou učebnu ICT a nově přistavěnou učebnu školní družiny
 • Nové odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a kroužky (budova u kostela)
 • Nově budovanou školní zahradu
 • Moderní školní jídelnu v budově školy
 • Pestrou nabídku zájmových kroužků
 • Projektové dny s externími lektory
 • Podpora výuky cizího jazyka - angličtina od 2. ročníku 
 • Kulturní a sportovní akce, plavecký kurz v Šumperku
 • Nadstandartní podporu zřizovatele – finanční benefity pro žáky 5.ročníku

 

Novinky

Hledá se lektorka tanečního kroužku

Pro druhé pololetí školního roku hledáme novou vedoucí "tanečního kroužku" při školní družině v Písařově. Rozsah: 1x týdně v odpoledních hodinách. Vhodné pro...
+