Školní družina

Provozní doba: 6,15 - 7,45 a 11,40 - 15,15  (15,15 - 16,15 pro žáky zaměstnaných rodičů)
Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Kristýna Boušková,
Vychovatelky ŠD: Pavla Vícencová, Petra Samková
Asistenti pedagoga a školní asitenti ŠD: Petra Samková, Hubert Janota
 
tel. Školní družina: 799 531 945 (vychovatelka školní družiny, omlouvání žáků ze ŠD)
 

Novinky