Projekty školy

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Projekt Inkluze v ZŠ Písařov

Nositel projektu: Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Celkové zdroje: 522 544,- Kč

EU: 444 162,39,- Kč (85 %)    státní rozpočet: 78 381,61,- Kč (15 %)

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole s cílem dosažení úspěchu pro každého. Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální posílení pedagogického sboru pro specifickou práci s dětmi a žáky, zvýšení kvality vzdělávání např. v oblasti matematické pregramotnosti, podporu extrakurikulárních aktivit – např. klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a čtenářské dílny.

Termín realizace projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019 (24 měsíců)

Realizační tým

Koordinátor projektu: Mgr. Jiří Pavlas

Členové týmu:

Vedoucí klubů, dílen a doučování: Mgr. Vladana Pávková, Mgr. Dana Novotná, Mgr. Jiří Pavlas

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická pregramotnost, logopedie): Hana Kleiblová, Eva Brixová, DiS.

Školní asistent: Květoslava Sedláčková         

 

Novinky

ŠKOLNÍ PLES

ZŠ a MŠ Písařov zve všechny rodiče, občany a jejich přátela na tradiční ples pořádaný ve spolupráci s SDH Písařov, který se koná v sobotu 19. února 2011 na...
+

Nové fotografie

Ve fotogalerii najdete nové fotky - zavzpomínejte na letní den s Lesy ČR, dýňování, mikuláškou besídku nebo rozsvěcování vánočního stromu.
+

Rozsvěcování vánočního stromu

V pátek 10. prosince proběhne od 17,00 hodin rozsvěcování vánočního stromu před ZŠ a MŠ. Součástí programu bude vánoční scénka sehraná žáky ZŠ a zpívání...
+

Třídní schůzky 18.11.

Co nejsrdečněji Vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 18.11. od 14,00 do 16:00 hodin v ZŠ.
+

Sběr papíru

Od 5.11. probíhá v naší škole sběr papíru. Sběrový papír vybírá paní školnice každý pátek před vyučováním.
+