Stávka části zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov dne 27.11.2023

Stávka zaměstnanců_27.11.2023.pdf 

Možnost zajištění stravy pro žáky ZŠ na 27.11.2023

Žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Pokud dojde pouze k uzavření školní jídelny, ale nikoliv školy, je povinností ředitele stravování žákům zajistit jiným způsobem. Je možné objednat stravu od jiného dodavatele, či v krajní situaci nevařit teplou stravu a nakoupit již hotové jídlo studené kuchyně („studené balíčky“).

Stravu budeme zajišťovat v ceně, kterou hradíte za oběd v ŠJ, tedy takto:

žáci I. stupeň (7-10 let) – oběd 34,- Kč

žáci I. stupeň (11 let a starší) - oběd 39,- Kč

V případě zájmu nahlaste požadavek třídní učitelce přes Bakaláře, popř. na školní mobil 799 545 145 (NEHLASTE do ŠJ!) do čtvrtka 23.11.2023 a uhraďte třídní učitelce v hotovosti částku za oběd (nehraďte v ŠJ – ŠJ v tento den nevaří).  

 

Novinky

Vánoční fotografování

Se společností PHOTODIENST proběhne ve škole a školce fotografování dne 13.10.2023. Zakoupení fotografií je dobrovolné a rodiče fotografovaných dětí zaplatí za...
+