Stávka části zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov dne 27.11.2023

Stávka zaměstnanců_27.11.2023.pdf 

Možnost zajištění stravy pro žáky ZŠ na 27.11.2023

Žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Pokud dojde pouze k uzavření školní jídelny, ale nikoliv školy, je povinností ředitele stravování žákům zajistit jiným způsobem. Je možné objednat stravu od jiného dodavatele, či v krajní situaci nevařit teplou stravu a nakoupit již hotové jídlo studené kuchyně („studené balíčky“).

Stravu budeme zajišťovat v ceně, kterou hradíte za oběd v ŠJ, tedy takto:

žáci I. stupeň (7-10 let) – oběd 34,- Kč

žáci I. stupeň (11 let a starší) - oběd 39,- Kč

V případě zájmu nahlaste požadavek třídní učitelce přes Bakaláře, popř. na školní mobil 799 545 145 (NEHLASTE do ŠJ!) do čtvrtka 23.11.2023 a uhraďte třídní učitelce v hotovosti částku za oběd (nehraďte v ŠJ – ŠJ v tento den nevaří).  

 

Novinky

KINO V ZÁBŘEZE

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 byla plaveckou školu zrušena lekce plavání (rodiče již obdrželi vratku s přeplatkem za plavání) Jako náhradní program zařazujeme...
+

Informace vedoucí ŠJ

Z důvodu navyšování vstupních cen potravin, elektrické energie, pohonných hmot budeme od 1.4.2022 navyšovat ceny stravného. Záloh hrazených bezhotovostně se...
+

Změna rozvrhu hodin od 15.2.2022

Z důvodu zahájení plaveckého kurzu platí od 15.2.2022 nový rozvrh hodin pro ZŠ. Rozvrh hodin ZŠ 2021-2022_plavání od 15.2.2022.pdf 
+

Personální změny ve školní družině

Od 1.2.2022 dochází k personálním změnám v naší školní družině z důvodu pracovní neschopnosti. Do funkce vedoucí vychovatelky ŠD je od 1.2.2022 jmenována Pavla...
+