Stávka části zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov dne 27.11.2023

Stávka zaměstnanců_27.11.2023.pdf 

Možnost zajištění stravy pro žáky ZŠ na 27.11.2023

Žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Pokud dojde pouze k uzavření školní jídelny, ale nikoliv školy, je povinností ředitele stravování žákům zajistit jiným způsobem. Je možné objednat stravu od jiného dodavatele, či v krajní situaci nevařit teplou stravu a nakoupit již hotové jídlo studené kuchyně („studené balíčky“).

Stravu budeme zajišťovat v ceně, kterou hradíte za oběd v ŠJ, tedy takto:

žáci I. stupeň (7-10 let) – oběd 34,- Kč

žáci I. stupeň (11 let a starší) - oběd 39,- Kč

V případě zájmu nahlaste požadavek třídní učitelce přes Bakaláře, popř. na školní mobil 799 545 145 (NEHLASTE do ŠJ!) do čtvrtka 23.11.2023 a uhraďte třídní učitelce v hotovosti částku za oběd (nehraďte v ŠJ – ŠJ v tento den nevaří).  

 

Novinky

Zkrácení provozu MŠ a ŠD 9.9. a 16.9.

Vážení rodiče,  připomínáme, že v pátek 9.9. (školení zaměstnanců) a v pátek 16.9. (příprava Pohádkového lesa) bude provoz MŠ a ŠD pouze do 15.00. Prosíme...
+

Informace Školní jídelny

Platba stravného na měsíc září v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ od 7.30 – 8.00: 1.9, 2.9, 5.9, 6.9. Všem strávníkům bude strava od 2.9 automaticky...
+

Rozvrh hodin ZŠ platný od 1.9.2022

Rozvrh hodin pro žáky ZŠ platný od 1.9.2022 najdete v Menu - Základní škola - Dokumenty nebo zde: Rozvrh hodin ZŠ 2022-2023_1.9.2022_pdf   
+

Schůzka pro rodiče v MŠ

Vážení rodiče,  zveme Vás v úterý 30.8.2022 v 16.00 do Mateřské školy Písařov, kde se uskuteční schůzka rodičů k provozu MŠ na nový školní rok.  S...
+