Stávka části zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov dne 27.11.2023

Stávka zaměstnanců_27.11.2023.pdf 

Možnost zajištění stravy pro žáky ZŠ na 27.11.2023

Žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Pokud dojde pouze k uzavření školní jídelny, ale nikoliv školy, je povinností ředitele stravování žákům zajistit jiným způsobem. Je možné objednat stravu od jiného dodavatele, či v krajní situaci nevařit teplou stravu a nakoupit již hotové jídlo studené kuchyně („studené balíčky“).

Stravu budeme zajišťovat v ceně, kterou hradíte za oběd v ŠJ, tedy takto:

žáci I. stupeň (7-10 let) – oběd 34,- Kč

žáci I. stupeň (11 let a starší) - oběd 39,- Kč

V případě zájmu nahlaste požadavek třídní učitelce přes Bakaláře, popř. na školní mobil 799 545 145 (NEHLASTE do ŠJ!) do čtvrtka 23.11.2023 a uhraďte třídní učitelce v hotovosti částku za oběd (nehraďte v ŠJ – ŠJ v tento den nevaří).  

 

Novinky

Nové fotografie

Ve fotogalerii najdete nové fotky - zavzpomínejte na letní den s Lesy ČR, dýňování, mikuláškou besídku nebo rozsvěcování vánočního stromu.
+

Rozsvěcování vánočního stromu

V pátek 10. prosince proběhne od 17,00 hodin rozsvěcování vánočního stromu před ZŠ a MŠ. Součástí programu bude vánoční scénka sehraná žáky ZŠ a zpívání...
+

Třídní schůzky 18.11.

Co nejsrdečněji Vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 18.11. od 14,00 do 16:00 hodin v ZŠ.
+

Sběr papíru

Od 5.11. probíhá v naší škole sběr papíru. Sběrový papír vybírá paní školnice každý pátek před vyučováním.
+