Stávka části zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov dne 27.11.2023

Stávka zaměstnanců_27.11.2023.pdf 

Možnost zajištění stravy pro žáky ZŠ na 27.11.2023

Žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Pokud dojde pouze k uzavření školní jídelny, ale nikoliv školy, je povinností ředitele stravování žákům zajistit jiným způsobem. Je možné objednat stravu od jiného dodavatele, či v krajní situaci nevařit teplou stravu a nakoupit již hotové jídlo studené kuchyně („studené balíčky“).

Stravu budeme zajišťovat v ceně, kterou hradíte za oběd v ŠJ, tedy takto:

žáci I. stupeň (7-10 let) – oběd 34,- Kč

žáci I. stupeň (11 let a starší) - oběd 39,- Kč

V případě zájmu nahlaste požadavek třídní učitelce přes Bakaláře, popř. na školní mobil 799 545 145 (NEHLASTE do ŠJ!) do čtvrtka 23.11.2023 a uhraďte třídní učitelce v hotovosti částku za oběd (nehraďte v ŠJ – ŠJ v tento den nevaří).  

 

Novinky

Plavecký výcvik od 13. února 2023

Vážení rodiče, od 13. února 2023 dochází ke změně rozvrhu z důvodu zahájení plaveckého kurzu. Tento rozvrh platí do 5. května 2023. Rozvrh, přihlášky a...
+

Logopedie

Ve čtvrtek 9.2.2023 proběhne logopedie. Časový rozpis v Menu - Logopedie
+

Kouzelník ve školce a ve škole

V pátek 20.1.2023 přijede do školy kouzelnik Waldini.  Na představení vybíráme 70,- Kč - předejte třídní učitelce.  Pro žáky, kteří se představení...
+