Přerušení provozu v MŠ, ŠD a ŠJ Písařov dne 6. 4. 2023

Po dohodě se zřizovatelem bude dne 6. 4. 2023 přerušen provoz z energeticko-ekonomických důvodu.

Strava bude dětem, žákům a zaměstnancům na dané dny automaticky odhlášena.                                                                                      Mgr. Jiří Pavlas, MBA

ředitel ZŠ a MŠ Písařov

V Písařově 31. 3. 2023

 

 

Novinky

Plavecký výcvik od 13. února 2023

Vážení rodiče, od 13. února 2023 dochází ke změně rozvrhu z důvodu zahájení plaveckého kurzu. Tento rozvrh platí do 5. května 2023. Rozvrh, přihlášky a...
+

Logopedie

Ve čtvrtek 9.2.2023 proběhne logopedie. Časový rozpis v Menu - Logopedie
+