Přerušení provozu v MŠ, ŠD a ŠJ Písařov dne 6. 4. 2023

Po dohodě se zřizovatelem bude dne 6. 4. 2023 přerušen provoz z energeticko-ekonomických důvodu.

Strava bude dětem, žákům a zaměstnancům na dané dny automaticky odhlášena.                                                                                      Mgr. Jiří Pavlas, MBA

ředitel ZŠ a MŠ Písařov

V Písařově 31. 3. 2023

 

 

Novinky

Hledá se lektorka tanečního kroužku

Pro druhé pololetí školního roku hledáme novou vedoucí "tanečního kroužku" při školní družině v Písařově. Rozsah: 1x týdně v odpoledních hodinách. Vhodné pro...
+