Návrh na uvolnění škol a školských zařízení - ZŠ a MŠ Písařov

Vážení rodiče,

z tiskové konference s ministrem školství Robertem Plagou a koordinátorem epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislavem Maďarem (po jednání vlády dne 14. 4. 2020) vyplývá následující:

do konce měsíce dubna vydá ministerstvo zdravotnictví manuál/doporučení pro všechny typy škol a školských zařízení – jak by měly školy fungovat po otevření a jaká hygienická opatření musí být dodržována. Po vydání tohoto doporučení a po zavedení nutných opatření, bude otevřena:

  • mateřská škola v doporučeném režimu a pouze za podmínek zabezpečení hygienických standardů. Předpokládaný termín otevření – od 25. 5. 2020,
  • základní škola - v souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví bude otevřen 1. stupeň základní školy od 25. 5. 2020. Výuka na prvním stupni bude probíhat na bázi dobrovolnosti v tzv. školních skupinách v maximálním počtu 15 žáků ve třídě,
  • školní jídelna v doporučeném režimu a pouze za podmínek zabezpečení hygienických
    standardů – pravděpodobně od 25. 5. 2020. O tom, zda budou fungovat školní jídelny, rozhodnou hygienici na základě toho, zda v nich půjde realizovat potřebná opatření snižující rizika nákazy,
  • školní družina – otevřena nebude. Zájmové aktivity nepovinného charakteru budou probíhat formou prodloužení činnosti vytvořených školních skupin do odpoledních hodin v omezeném režimu, a to od 25. 5. 2020.

Výše uvedené informace jsou pouze časovým předpokladem za optimálních podmínek,

a pokud to vývoj šíření nemoci dovolí. O aktuálním vývoji vás budeme průběžně informovat.

 

V Písařově 17.4.2020

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Pavlas, MBA

ředitel ZŠ a MŠ Písařov

 

Novinky

Zkrácení provozu MŠ a ŠD 9.9. a 16.9.

Vážení rodiče,  připomínáme, že v pátek 9.9. (školení zaměstnanců) a v pátek 16.9. (příprava Pohádkového lesa) bude provoz MŠ a ŠD pouze do 15.00. Prosíme...
+

Informace Školní jídelny

Platba stravného na měsíc září v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ od 7.30 – 8.00: 1.9, 2.9, 5.9, 6.9. Všem strávníkům bude strava od 2.9 automaticky...
+

Rozvrh hodin ZŠ platný od 1.9.2022

Rozvrh hodin pro žáky ZŠ platný od 1.9.2022 najdete v Menu - Základní škola - Dokumenty nebo zde: Rozvrh hodin ZŠ 2022-2023_1.9.2022_pdf   
+

Schůzka pro rodiče v MŠ

Vážení rodiče,  zveme Vás v úterý 30.8.2022 v 16.00 do Mateřské školy Písařov, kde se uskuteční schůzka rodičů k provozu MŠ na nový školní rok.  S...
+