Návrh na uvolnění škol a školských zařízení - ZŠ a MŠ Písařov

Vážení rodiče,

z tiskové konference s ministrem školství Robertem Plagou a koordinátorem epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislavem Maďarem (po jednání vlády dne 14. 4. 2020) vyplývá následující:

do konce měsíce dubna vydá ministerstvo zdravotnictví manuál/doporučení pro všechny typy škol a školských zařízení – jak by měly školy fungovat po otevření a jaká hygienická opatření musí být dodržována. Po vydání tohoto doporučení a po zavedení nutných opatření, bude otevřena:

  • mateřská škola v doporučeném režimu a pouze za podmínek zabezpečení hygienických standardů. Předpokládaný termín otevření – od 25. 5. 2020,
  • základní škola - v souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví bude otevřen 1. stupeň základní školy od 25. 5. 2020. Výuka na prvním stupni bude probíhat na bázi dobrovolnosti v tzv. školních skupinách v maximálním počtu 15 žáků ve třídě,
  • školní jídelna v doporučeném režimu a pouze za podmínek zabezpečení hygienických
    standardů – pravděpodobně od 25. 5. 2020. O tom, zda budou fungovat školní jídelny, rozhodnou hygienici na základě toho, zda v nich půjde realizovat potřebná opatření snižující rizika nákazy,
  • školní družina – otevřena nebude. Zájmové aktivity nepovinného charakteru budou probíhat formou prodloužení činnosti vytvořených školních skupin do odpoledních hodin v omezeném režimu, a to od 25. 5. 2020.

Výše uvedené informace jsou pouze časovým předpokladem za optimálních podmínek,

a pokud to vývoj šíření nemoci dovolí. O aktuálním vývoji vás budeme průběžně informovat.

 

V Písařově 17.4.2020

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Pavlas, MBA

ředitel ZŠ a MŠ Písařov

 

Novinky

ZŠ: Rozvrh hodin od 1.9.2021

Vážení rodiče,  níže najdete rozvrh vyučovacích hodin včetně vyučujích pro jednotlivé předměty. Rozvrh je platný od 1.9.2021. Rozvrh hodin ZŠ...
+

ZŠ: Testování žáků od 1. do 9.9.2021

Vážení rodiče, v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022 vydalo MZd a MŠMT pro provoz škol a školských zařízení závazné pokyny. Opatření jsou platná...
+