Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020

Přihlášení do kroužků je možné pouze na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Kroužky budou zahájeny v říjnu 2019 a ukončeny v květnu 2020. V případě malého zájmu (méně než 6 žáků) nebude kroužek otevřen.

 

U placených kroužků (70,- Kč/měsíc) bude žák zapsán po zaplacení poplatku na období:

(1. období: říjen – leden – částka 280,- Kč/kroužek), (2. období: únor – květen – částka 280,- Kč/kroužek), kroužky se hradí pouze v hotovosti u Ivy Šlesingrové (v kanceláři v 7,30 – 8,00 hodin) a to v termínech do 27.9.2019 (za 1.období) a do 24.1.2020 (za 2.období).

 

Změna či odhlášení ze zájmového kroužku je možná pouze na konci období, na základě žádosti zákonného zástupce. Při odhlášení během zaplaceného období se poplatek na dané období nevrací.

 

Podrobné informace ke kroužkům:

 

1) Klub angličtiny – kroužek je určen žákům 4. a 5. ročníku, kteří již mají základy cizího jazyka. Žáci trénují základní konverzační témata, věnují se projektům a nechybí ani hry, písničky a další. Účastník kroužku si donese vlastní papírovou složku formátu A4.

 

2) Čtenářská dílna – kroužek, ve kterém se různými metodami děti rozvíjí a zdokonalují v práci s textem s důrazem na podporu čtení pro radost. Děti budou vybírat ze zajímavých knih a textů a učit se sdílet své prožitky, porozumění        a pochopení textu s dalšími čtenáři. Poznatky a informace získané četbou se děti budou rovněž snažit dále rozvíjet      a ověřovat dalšími aktivitami. 

 

3) Florbal – podmínkou účasti v kroužku florbalu je vlastní florbalová hokejka a sálová obuv. Ostatní vybavení (míčky, branky, vybavení pro brankaře) zajistí škola. Žáky vyzvedává ve 13,20 lektor kroužku u školy (pokud chodí do ŠD) nebo žáci čekají ve 13,30 před budovou OÚ. Po skončení kroužku (14,30) žáci odcházejí domů nebo se vrací s lektorem do ŠD.

 

4) Klub zábavné logiky a deskových her – budeme rozvíjet logické myšlení, řešit hlavolamy, matematické záhady, šifry či sudoku. V kroužku budeme hrát hry našich dědečku a babiček (šachy, dáma, čára,…), ale i moderní deskové hry, které se v kroužku sami vyberete.

5) PC (Informační technologie) - Kroužek se bude různými metodami zabývat získáváním znalostí v oblasti využívání informačních technologií, zejména osobních počítačů. Výsledkem docházky do kroužku budou znalosti fyzických částí (hardwaru) v PC, jejich vlastnosti, dovednosti ovládání uživatelského rozhraní Windows, základy nastavení uživatelských profilů, použití kancelářských programů typu MS Word (psaní) a Excel (tabulky), znalost zásad bezpečné práce na internetu a základy psaní všemi deseti (rychlopsaní).

6) Kreativ – čtvrteční odpoledne bude v družině již tradičně probíhat Kreativní kroužek. Pod vedením vychovatek K. Bouškové a P. Samkové mohou děti zlepšit především své výtvarné dovednosti, vyzkoušet si nové techniky a podpořit estetické cítění. Těšit se děti mohou také na chvilky vaření v kuchyni, vyzkouší se lehké pokusy a mohou rozvinout i dramatické, hudební a pohybové schopnosti.

 

Přihlášku (druhý list) oddělte a vraťte třídní učitelce do STŘEDY 25.9.2019.

 

Žáci mají také možnost navštěvovat mimoškolní kroužky:

 

„Pašerák“ v úterý odpoledne na hřišti nebo na sále OÚ Písařov

(bližší informace Ing. Ladislav Drážný, tel. 728 407 203). 

 

„Myslivecký kroužek“ v pátek odpoledne venku nebo ve škole

(žáci 2. - 5. ročníku dostali přihlášku, bližší informace Zdeněk Kunčar, tel. 731 914 313). 

 

 

Novinky

Plavecký výcvik od 13. února 2023

Vážení rodiče, od 13. února 2023 dochází ke změně rozvrhu z důvodu zahájení plaveckého kurzu. Tento rozvrh platí do 5. května 2023. Rozvrh, přihlášky a...
+

Logopedie

Ve čtvrtek 9.2.2023 proběhne logopedie. Časový rozpis v Menu - Logopedie
+