Informace v začátku školního roku

Vážení rodiče,

na začátku nového školního roku vám chceme poskytnout základní informace týkající se pobytu vašeho dítěte ve škole. K 1.9.2014 je v základní škole celkem 22 žáků ve čtyřech ročnících. Výuka bude probíhat ve dvou třídách. V I. třídě (1. a 2. ročník) je třídní učitelkou Mgr. Vladana Pávková, která zároveň vyučuje všechny předměty žáků 1. a 2. ročníku.

Ve II. třídě (3. a 4. ročník) je třídní učitelkou Bc. Dana Novotná, která vyučuje český jazyk, anglický jazyk, hudební výchovu a pracovní činnosti. Další předměty vyučuje Mgr. Jiří Pavlas (matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova) a Eva Brixová (výtvarná výchova). Vzhledem ke spojeným ročníkům budou některé předměty děleny.

Dále uvádíme důležité termíny pro školní rok a další informace.

 

 

Termíny pro školní rok 2014/2015

 

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 9.2. – 15.2.2014.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

 

 

Rodičovské schůzky, konzultace

Rodičovské schůzky proběhnou v listopadu 2014 a v dubnu 2015, termíny budou upřesněny. Konzultace s pedagogy jsou možné po osobní či telefonické dohodě.

 

Zápis do 1. ročníku

Proběhne v únoru 2015, termín bude včas upřesněn.

 

 

Průběh vyučování a časový rozvrh hodin

Vyučování ve škole začíná v 8:00 hodin, žáci mají do školy přicházet nejpozději 5 minut před vyučováním. Vyučování končí dle rozvrhu příslušného ročníku.

Po vyučování žáci odchází domů nebo přechází do školní družiny.

1.h. 8:00 - 8:45, 2.h. 8:55 - 9:40, 3.h. 10:00 - 10:45, 4.h. 10:55 - 11:40, 5.h   11:50 - 12:35

 -  polední přestávka  12:35 – 13:25 (oběd v ŠJ, případně pobyt ve školní družině)

 

Vzdělávací program

Ve školním roce 2014/2015 jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který se u nás nazývá ,,Učíme se spolu“. Učební plán je vyvěšen na nástěnce ve škole.

           

Školní družina

Kapacita ŠD je 15 žáků. Při překročení kapacity, budou zohledněna tato kritéria:

a)     věk žáka

b)     pravidelná celotýdenní docházka před nepravidelnou docházkou

c)     doplňující kritéria (docházka do ŠD v předchozích ročnících, zaměstnanost rodičů)

Provoz ŠD je od 11.40 do 14.30 hodin.

 

 

Školní jídelna

Platba stravného na měsíc září 2014 bude probíhat 1. a 2. září v době od 7.30 do 8.00 hodin. V případě nezaplacení stravného nebude strava vydána.

Vnitřní řád ŠJ, je součástí přihlášky ke stravování.

Přihlašování a odhlašování obědů, vždy den předem do 14.30 hodin pouze na telefonním čísle 725 854 980.

 

Nabídka zájmových útvarů a mimoškolních aktivit

Nabídka zájmových útvarů (kroužků) bude upřesněna v průběhu září.

Výuka kroužků začne od října.

 

Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Jiří Pavlas                                        ředitel ZŠ a MŠ

Mgr. Vladana Pávková                             tř. uč. I. třídy, zástupce ředitele

Bc. Dana Novotná                                    tř. uč. II. třídy

Eva Brixová                                              učitelka                                                           

Hana Kleiblová                                         vedoucí učitelka MŠ

Miluše Kleiblová                                      učitelka MŠ

Eva Brixová                                              vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Dana Novotná                                    vychovatelka ŠD

 

Provozní zaměstnanci

Eva Brixová                                              vedoucí ŠJ, administrativa

Slávka Tannertová                                    školnice, uklízečka

Drahomíra Šebestová                               kuchařka, uklízečka

Božena Tomešková                                  účetní (externí pracoviště)

 

Kontaktní údaje

Sídlo: ZŠ a MŠ Písařov, Písařov 216, 789 91

Adresa pro doručování: Písařov 70, 789 91

IČO:                750 294 72

Telefon:          583 440 032 (ředitelna)

                        725 854 980 (vedoucí ŠJ, školní družina)

e-mail: zs.pisarov@email.cz (ředitel)

web školy: https://www.zspisarov.cz/

Novinky

Hledá se lektorka tanečního kroužku

Pro druhé pololetí školního roku hledáme novou vedoucí "tanečního kroužku" při školní družině v Písařově. Rozsah: 1x týdně v odpoledních hodinách. Vhodné pro...
+

Vánoční fotografování

Se společností PHOTODIENST proběhne ve škole a školce fotografování dne 13.10.2023. Zakoupení fotografií je dobrovolné a rodiče fotografovaných dětí zaplatí za...
+