Informace před začátkem nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

před začátek nového školního roku zveřejňujeme rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017 platný od 1. 9. 2016 (ke stažení na https://www.zspisarov.cz/). Důležitou změnou je rozšíření provozu školní družiny. Na základě požadavků rodičů bude provoz odpolední družiny prodloužen do 15,00 hodin. Žáci mohou rovněž využívat ranní družinu, která bude pro žáky otevřena od 6,45 hodin. Od září je navýšena kapacita školní družiny na 25 žáků a zaveden měsíční poplatek za přihlášení 50,- Kč na žáka. Přednostně budou přijímání mladší žáci. V rámci školní družiny budou probíhat zájmové kroužky, které budou žákům nabídnuty v září.

Provoz mateřské školy bude na základě požadavků rodičů od 1. 9. 2016 prodloužen do 16,00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2016 činí 200,- Kč měsíčně. Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. 

Přejeme všem rodičům a žákům hezký zbytek léta. Za ZŠ a MŠ Písařov Jiří Pavlas

Novinky

KINO V ZÁBŘEZE

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 byla plaveckou školu zrušena lekce plavání (rodiče již obdrželi vratku s přeplatkem za plavání) Jako náhradní program zařazujeme...
+

Informace vedoucí ŠJ

Z důvodu navyšování vstupních cen potravin, elektrické energie, pohonných hmot budeme od 1.4.2022 navyšovat ceny stravného. Záloh hrazených bezhotovostně se...
+

Změna rozvrhu hodin od 15.2.2022

Z důvodu zahájení plaveckého kurzu platí od 15.2.2022 nový rozvrh hodin pro ZŠ. Rozvrh hodin ZŠ 2021-2022_plavání od 15.2.2022.pdf 
+

Personální změny ve školní družině

Od 1.2.2022 dochází k personálním změnám v naší školní družině z důvodu pracovní neschopnosti. Do funkce vedoucí vychovatelky ŠD je od 1.2.2022 jmenována Pavla...
+