Informace před začátkem nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

před začátek nového školního roku zveřejňujeme rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017 platný od 1. 9. 2016 (ke stažení na https://www.zspisarov.cz/). Důležitou změnou je rozšíření provozu školní družiny. Na základě požadavků rodičů bude provoz odpolední družiny prodloužen do 15,00 hodin. Žáci mohou rovněž využívat ranní družinu, která bude pro žáky otevřena od 6,45 hodin. Od září je navýšena kapacita školní družiny na 25 žáků a zaveden měsíční poplatek za přihlášení 50,- Kč na žáka. Přednostně budou přijímání mladší žáci. V rámci školní družiny budou probíhat zájmové kroužky, které budou žákům nabídnuty v září.

Provoz mateřské školy bude na základě požadavků rodičů od 1. 9. 2016 prodloužen do 16,00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2016 činí 200,- Kč měsíčně. Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. 

Přejeme všem rodičům a žákům hezký zbytek léta. Za ZŠ a MŠ Písařov Jiří Pavlas

Novinky

Zkrácení provozu MŠ a ŠD 9.9. a 16.9.

Vážení rodiče,  připomínáme, že v pátek 9.9. (školení zaměstnanců) a v pátek 16.9. (příprava Pohádkového lesa) bude provoz MŠ a ŠD pouze do 15.00. Prosíme...
+

Informace Školní jídelny

Platba stravného na měsíc září v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ od 7.30 – 8.00: 1.9, 2.9, 5.9, 6.9. Všem strávníkům bude strava od 2.9 automaticky...
+

Rozvrh hodin ZŠ platný od 1.9.2022

Rozvrh hodin pro žáky ZŠ platný od 1.9.2022 najdete v Menu - Základní škola - Dokumenty nebo zde: Rozvrh hodin ZŠ 2022-2023_1.9.2022_pdf   
+

Schůzka pro rodiče v MŠ

Vážení rodiče,  zveme Vás v úterý 30.8.2022 v 16.00 do Mateřské školy Písařov, kde se uskuteční schůzka rodičů k provozu MŠ na nový školní rok.  S...
+