Zápis do MŠ

Od 10.2.2020 se uvolnilo 1 volné místo v mateřské škole Písařov.

Dle ustanovení § 34 odst. 4, věty první školského zákona, se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem PŠD.

Žádosti jsou přijímány od 31.1.2020 do 6.2.2020.

Pokud takové děti žádost nepodá, bude volné místo nabídnuto dětem v pořadí náhradníků z řádného zápisu 15.5.2019 – tyto děti žádost opakovaně nepodávají!    

dodatečný zápis_MŠ__leden_2020.pdf 

Zápis do mateřské školy v Písařově proběhl ve středu 15. května 2019. V souladu se školským zákonem platí kritéria pro přednostní přijímání dětí do mateřské školy, která zohledňují věk dětí a místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Od 1. září 2019 bude otevřena jedna třída mateřské školy s maximální kapacitou 28 dětí.

Seznam přijatých dětí 2019_2020.pdf 

informace a oznámení o zápisu_MŠ__květen_2019.pdf 
Žádost o přijetí dítěte_2019.pdf 
 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které vám byly přiděleny u zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

S pozdravem Mgr. Jiří Pavlas, MBA

 ředitel ZŠ a MŠ Písařov

Novinky

OŠETŘOVNÉ

OŠETŘOVNÉ  Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy a školky...
+

Provoz MŠ od 16.3.2020

Vyhlášení nouzového stavu se netýká mateřských škol, po dohodě se zřizovatelem zůstává MŠ v Písařově od 16.3. v běžném provozu. S ohledem na tlak MŠ napříč...
+