Zápis do 1.ročníku

Zápis do prvního ročníků základní školy pro školní rok 2018/2019  se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018.

Oznámení o zápisu a všeobecné informace pro rodiče_2018.pdf 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Písařov 2018.pdf 

Zápisní list_Písařov_2018.pdf 

Žádost o odklad povinné školní docházky Písařov 2018.pdf

Seznam přijatých žáků dle registračních čísel

1/ZŠ2018          8/ZŠ2018

2/ZŠ2018          9/ZŠ2018

3/ZŠ2018          10/ZŠ2018

4/ZŠ2018          11/ZŠ2018

5/ZŠ2018          12/ZŠ2018

6/ZŠ2018          13/ZŠ2018

7/ZŠ2018          14/ZŠ2018

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které vám byly přiděleny.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

S pozdravem

Mgr. Jiří Pavlas, ředitel ZŠ a MŠ Písařov

 

Novinky