Projekty školy

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Projekt Inkluze v ZŠ Písařov

Nositel projektu: Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Celkové zdroje: 522 544,- Kč

EU: 444 162,39,- Kč (85 %)    státní rozpočet: 78 381,61,- Kč (15 %)

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole s cílem dosažení úspěchu pro každého. Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální posílení pedagogického sboru pro specifickou práci s dětmi a žáky, zvýšení kvality vzdělávání např. v oblasti matematické pregramotnosti, podporu extrakurikulárních aktivit – např. klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a čtenářské dílny.

Termín realizace projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019 (24 měsíců)

Realizační tým

Koordinátor projektu: Mgr. Jiří Pavlas

Členové týmu:

Vedoucí klubů, dílen a doučování: Mgr. Vladana Pávková, Mgr. Dana Novotná, Mgr. Jiří Pavlas

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická pregramotnost, logopedie): Hana Kleiblová, Eva Brixová, DiS.

Školní asistent: Květoslava Sedláčková         

 

Novinky

Ředitelské volno 22.12.2015

Věc: Rozhodnutí ředitele školy o udělení ředitelského volna ve školním roce 2015/2016 Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném...
+

Zástup v mateřské školy

Informace o zástupu v mateřské škole: Od 15.10.2015 po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Hany Kleiblové zastupuje v mateřské škole paní učitelka Bc....
+

Podzimní projekt

Ve škole proběhla podzimní akce "Indiánské odpoledne" se spaním ve škole. Fotografie z vydařené akce najdete na školním facebooku.
+