Způsob hodnocení žáků za I. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální epidemiologická opatření jsme byli nuceni doplnit kritéria ke pololetní klasifikaci žáků za I. pololetí školního roku 2020/2021.

Výsledná známka za I. pololetí bude tvořena nejen ze získané klasifikace žáka, ale bude dle doporučení MŠMT doplněna dalšími podklady:

  • žákův zájem o předmět,
  • účast a aktivita při distanční výuce,
  • práce v distanční i prezenční formě výuky,
  • individuální schopnosti a dovednosti žáka,
  • přístup k danému předmětu,
  • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci,
  • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Součástí hodnocení žáků 3. – 5. ročníku bude ověření znalostí při hodnoticích konzultacích, které proběhnou v termínu 11.1. – 22.1.2021 ve škole. Na těchto konzultacích bude účasten žák, vyučující a dle zájmu jeden ze zákonných zástupců žáka. Tyto konzultace budou nabídnuty všem žákům 3. – 5. ročníku a jsou žádoucí zejména u žáků, kteří nemohou být objektivně hodnoceni pro nedostatek podkladů k hodnocení za I. pololetí (neúčastnili se z různých důvodů on-line výuky, neodevzdali písemné práce, neúčastnili se prezenční výuky).

Termíny hodnotících konzultací vám nabídnou telefonicky třídní učitele. Témata učiva ke konzultacím budou zveřejněna do 8.1.2021. 

 

Výpis vysvědčení za I. pololetí bude žákům předán dle aktuálních opatření MŠMT týkajících se termínu předávání pololetního vysvědčení.

Pololetní hodnocení bude vyjádřeno známkou (klasifikačním stupněm) a dle uvážení vyučujících může být doplněno slovním hodnocením.

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek k hodnocení kontaktujte třídní učitele nebo ředitele školy.

Pro připomenutí zasíláme platné kontakty:

1. a 2. ročník: třídní učitelka Mgr. Vladana Pávková, tel. 731 934 430

3. ročník: třídní učitelka Mgr. Dana Novotná, tel. 739 221 122

4. a 5. ročník: třídní učitelka Bc. Zuzana Haltmarová, tel. 605 564 748

ředitel: Mgr. Jiří Pavlas, MBA, tel. 724 187 195, e-mail: zs.pisarov@email.cz 

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na II. pololetí školního roku.

Vyučující ZŠ Písařov

 

Novinky

Provoz ZŠ a ŠD od 18.11.2020

Od středy 18.11.2020 se žáci 1. a 2. ročníku vrací k prezenční výuce ve škole. Provoz ranní a odpolední družiny bude zajištěn v běžném režimu. Žáci...
+

Provoz od 2.11.2020

Pro žáky ZŠ bude od pondělí 2.11.2020 pokračovat distanční výuka. Rozvrh on-line výuky bude zveřejněn do neděle 1.11.2020 na webových stránkách...
+

První on-line hodiny na naší škole

V tomto týdnu jsme zahájili distanční výuku pro žáky v MS Teams. Po dnešních úvodních hodinách pro 4. a 5. ročník patří velká pochvala rodičům za pomoc , žákům...
+