Opatření proti vši dětské

Rodičům (zákonným zástupcům) dětí a žáků ZŠ a MŠ Písařov

 

Věc: Opatření proti vši dětské

 

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že se u dětí a žáků opakovaně vyskytují vši dětské, vydává Základní škola     a Mateřské škola Písařov opatření k této situaci. Opatření nabývá účinnosti 26.3.2014.

 

Po konzultaci s hygienickou stanicí stanovila škola následující pravidla a opatření:

 

Povinnosti rodičů:

1.      Neprodleně nahlásit třídní učitelce (v ZŠ) a učitelce (v MŠ) výskyt vší či hnid u dítěte.

2.      Zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Povinnosti školy:  

1.      Informovat všechny rodiče o vydání opatření proti vši dětské.

2.      Provádět v době výskytu vší ve třídě pravidelné prohlídky hlav dětí, při výskytu vší, či hnid okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku (na základě souhlasu rodičů).

3.      Zkontrolovat dítě při návratu do školy, že nemá vši ani hnidy (na základě souhlasu rodičů).

 

Základní informace - VEŠ DĚTSKÁ 

 

Veš dětská je parazitický hmyz, který může žít pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku, nejčastěji se však vyskytuje u dětí. Nelze ji přenést na zvířata, podobně jako zvířecí druhy nejsou přenosné na člověka. Nedospělé i dospělé vši se živí sáním krve. Nepříjemné svědivé pocity vši vyvolávají při pohybu ve vlasech, zejména když napadený člověk ulehne na lůžko. Veš dětská není přenašečem žádných choroboplodných zárodků. Samičky vši dětské připevňují vajíčka, zvaná hnidy, na vlasy těsně u pokožky. Za celý svůj život, který trvá 3 – 5 týdnů, naklade jedna samička 50 až 150 hnid. Za 8 – 9 dní se z nich líhnou larvy, jež rychle rostou, 3krát se svlékají a za 17 až 25 dní jsou z nich dospělé vši, schopné dalšího rozmnožování. Jestliže včas nepodnikneme potřebná opatření, jsou vlasy v krátké době plné vší a hnid. Veš dětská nelétá ani neskáče – k přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami, při půjčování nebo používání společných pokrývek hlavy, hřebenů apod. Nejsnáze se veš přenáší mezi sourozenci a rodinnými příslušníky, mezi dětmi ve škole nebo při jejich společné letní nebo zimní rekreaci apod.

 

OPATŘENÍ PROTI VŠI DĚTSKÉ

 

Jedinou a bezpečnou prevencí proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů dětí. Bělavé hnidy, necelý 1 mm dlouhé, lze najít nejčastěji na vlasech rostoucích za ušima. Rovněž lezoucí vši se zdržují na vlasech těsně u pokožky. Zjistíme je, jestliže vlasy až ke kořenům postupně rozhrnujeme. Spolehlivěji je najdeme při vyčesávání hustým hřebenem, zvaným „všiváček“. Při tom dítě skloní hlavu nad bílý papír, velikosti asi 50 x 50 cm, rozložený na stole. Hřeben táhneme ve vlasech směrem od temene hlavy dopředu, opatrně, avšak těsně při pokožce. Vyčesané vši padají na papír nebo zůstávají na hřebeni. Jestliže žádné vši nevyčešeme, je to nejspolehlivější důkaz, že dítě není zavšiveno. Vyčesávání musí trvat 3 až 5 min. Délka těla dospělých vší a starších larev je 2 – 3 mm. Nejmladší larvy jsou jen 1 mm dlouhé, světle zbarvené a snadno se přehlédnou. Vyčesané vši musíme usmrtit zamáčknutím nebo postříkáním odvšivovacím přípravkem. Jinak mohou vlézt zpět do vlasů. Zavšivení nezabrání a početnost vší ve vlasech výrazněji nesnižují obvyklé hygienické úkony, jako vyčesání a mytí běžným šamponem.

Po konzultaci s hygienickou stanicí je doporučován přípravek HEDRIN (běžně dostupný v lékárnách), dále DIFFUSIL H Forte nebo šampon PARASIDOSE. Při aplikaci musí být použita jednorázově dostatečně velká dávka přípravku, aby bylo dosaženo žádaného efektu. Zásahy proti vši dětské se snadněji a účinněji provádějí na vlasech kratších a upravených. Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné provést zásah proti vším současně u všech sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit i dospělé osoby. V domácnosti je nutné ošetřit veškeré textilie, s kterými postižené osoby přišly do styku. Odvšivit napadené děti je povinností rodičů.

                                                                                                       V Písařově 25.3.2014      Mgr. Jiří Pavlas, ředitel ZŠ a MŠ Písařov 

Novinky

Vánoční fotografování

Se společností PHOTODIENST proběhne ve škole a školce fotografování dne 13.10.2023. Zakoupení fotografií je dobrovolné a rodiče fotografovaných dětí zaplatí za...
+