INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

S ohledem na úpravu opatření ministerstva zdravotnictví bude mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 možné, aby školy pořádaly tradiční akce v závěru školního roku (např. společný výlet, předání vysvědčení, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem, apod.). Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.

Pondělí 22.6.2020 Projektový den „Skauting“, běžná výuka

Úterý 23.6.2020 Běžná výuka

Středa 24.6.2020 Vracení učebnic, stolní hry

Žáci donesou na vrácení slepené učebnice (1. ročník nevrací). Žáci si donesou tašku na výrobky a výkresy.  Pobyt ve škole nebo na zahradě, stolní hry. Dopolední akce „Jdeme do školy“ - naše prvňáky navštíví předškoláci a vyzkouší si cvičnou hodinu ve škole.

Čtvrtek 25.6.2020 Sportovní den – 2.ročník PAŠERÁKŮV POHÁR 2020

Žáci si vezmou sportovní oblečení a obuv pro pobyt na hřišti, svačinu a pití. Pětiboj v disciplínách: Běh 60m, Hod daleký, Dřepy/30s, Trojskok z místa, Běh 1000m.

Pátek 26.6.2020 Pěší výlet do Jakubovic, cvičení v přírodě

Žáci si vezmou sportovní oblečení a obuv pro pobyt v přírodě, svačinu, pití, kapesné (možnost nákupu pití nebo něčeho na zub v hospůdce Straka).

Pondělí 29.6.2020 Rozloučení s žáky 5.ročníku, diskotéka

Úterý 30.6.2020 Slavnostní ukončení školního roku

Žáci si vezmou složku na vysvědčení. Ukončení v cca 9,00 hodin. Možnost pobytu ve školní družině a přihlášení oběda dle níže uvedených informací.

Program se může změnit s ohledem na počasí, případně budete informování pomocí SMS.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Informace Školní jídelny

Prosíme rodiče, kteří chtějí vyplatit přeplatky ze stravného za školní rok 2019/20, aby do 26.6.2020 kontaktovali vedoucí ŠJ na tel. 725 854 980 (žákům 5. ročníku bude vyplaceno automaticky).

Přeplatky budou vypláceny hotově 29.6.2020. Rodičům, kteří nemají o vyplacení zájem, bude přeplatek převeden na školní rok 2020/21. Výši přeplatku můžete ověřit v systému strava.cz.

Informace Školní družiny

Dne 30.6.2020 (ukončení školního roku, předání vysvědčení) mají všichni žáci ZŠ automaticky odhlášený oběd. Prosíme rodiče, aby sdělili vedoucí vychovatelce ŠD na tel. 799 531 945, zda jejich dítě zůstane po předání vysvědčení ve školní družině. Žákům, přihlášeným k docházce do školní družiny, je potřeba oběd PŘIHLÁSIT oběd na strava.cz nebo u vedoucí ŠJ do pondělí 29.6.2020 13,00.

 

 

Novinky

Hledá se lektorka tanečního kroužku

Pro druhé pololetí školního roku hledáme novou vedoucí "tanečního kroužku" při školní družině v Písařově. Rozsah: 1x týdně v odpoledních hodinách. Vhodné pro...
+