„HURÁÁÁÁ DO ŠKOLY“ aneb předběžné informace k návratu dětí MŠ a žáků ZŠ k prezenční výuce od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle informací MŠMT se od 12.4.2021 mohou vrátit do školy PŘEDŠKOLÁCI MŠ a ŽÁCI  1. STUPNĚ ZŠ. Naší školy se netýká rotační výuka, protože jsme škola málotřídní s celkovým počtem do 75 žáků. Střídání distanční a prezenční výuky po týdnech se tedy naštěstí vyhneme!

TESTOVÁNÍ

Předškoláci a žáci by měli být testovány antigenními testy a to formou neinvazivního testování do přední části nosu. Testování má probíhat 2x týdně a to ve škole. Forma testování (samotestování dětí či dopomoc zaměstnanců školy) prozatím není dle MŠMT jasná. Platí, že rodiče by mohli dle zájmu být u testování dětí přítomni. Testy prozatím nemáme, měli bychom je obdržet do pátku 9.4.2021. Dle informací Správy státních hmotných rezerv se jedná o Lepu testy a Singclean testy s výsledkem do 15 minut. Zvažujeme postavení stanu před školou, kde by vlastní testování probíhalo.

Po celou dobu pobytu budou žáci muset nosit chirurgickou roušku. Pro předškoláky bylo původní rozhodnutí o nošení roušek změněno a k 1.4.2021 platí, že NEBUDOU MUSET NOSIT ROUŠKY při pobytu v učebně MŠ. Při vstupu do školy a ve společných prostorách bude nošení roušek nadále povinné i pro děti MŠ.

PROVOZ MŠ

MŠ bude pro předškoláky v běžném provozu od 6:15 do 16:15 hodin. Ostatní děti do MŠ prozatím nemohou. Vstup rodičů do budovy bude omezen.

PROVOZ ZŠ A ŠD

Výuka v ZŠ bude probíhat běžně od 8:00 hodin. Ve dnech, kdy bude probíhat testování může být čas zahájení výuky upraven. Jednotlivé třídy budou pro výuku odděleny. Z výuky bude pravděpodobně vypuštěna tělesná a hudební výchova. Rozvrh hodin a provoz ŠD bude zveřejněn do konce týdne na webu školy.

Rodiče, kteří se rozhodnou pokračovat v distanční výuce informují třídního učitele do pátku 9.4. 2021.

Provoz ŠD se budeme snažit zachovat, ale s ohledem na nutnost dělit žáky dle tříd může dojít ke zkrácení provozu pro starší žáky. O výuce zájmových kroužků bude rozhodnuto později.

Vstup rodičů do budovy bude omezen.

PROVOZ ŠJ

Školní jídelna bude pro žáky v prezenční formě výuky v provozu za zvýšených hygienických opatření a výdej stravy bude probíhat dle jednotlivých tříd. K přihlášení stravy využijte aplikaci strava.cz nebo SMS Info na tel 725 854 980. Stravu přihlaste nejpozději do pátku 9. 4. 2021 13,00 hod.!

Jídlo do jídlonosičů je možné odebírat pouze v přímém výdeji od 11.00 do 11.30.

Odebírání obědů do jídlonosičů pro žáky v distanční výuce z domova bude možné.

Informace z MŠMT se vyvíjejí dle aktuální situace a do 12.4.2021 se mohou změnit. O změnách Vás budeme informovat SMS Info kanálem a na webu školy:

https://www.zspisarov.cz/aktuality-covid-19/

Novinky

Plavecký výcvik od 13. února 2023

Vážení rodiče, od 13. února 2023 dochází ke změně rozvrhu z důvodu zahájení plaveckého kurzu. Tento rozvrh platí do 5. května 2023. Rozvrh, přihlášky a...
+

Logopedie

Ve čtvrtek 9.2.2023 proběhne logopedie. Časový rozpis v Menu - Logopedie
+