O škole a školce

Základní škola a Mateřská škola se skládá ze součástí mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

Od roku 2010 je provoz zajišťován v jedné budově na adrese Písařov č.p. 70, 789 91.

Základní škola je malotřídní, v letošním školním roce s pěti ročníky prvního stupně ve třech třídách. Třídy jsou umístěny v druhém nadzemním patře budovy.  V tomto patře je také umístěno zázemí pro základní školy (sborovna, ředitelna, kabinety).

V školním roce 2018/2019 má základní škola k 1.9.2018  44 žáků.

Školní vzdělávací program "Učíme se spolu".

Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy. Mateřská škola je jednotřídní a v letošním roce má zapsáno 28 dětí. V prvním patře budovy je rovněž zázemí pro mateřskou školu a šatny pro děti a žáky.

Školní vzdělávací program "S tebou mě baví svět".

V přízemí budovy je školní jídelna a kuchyň, sklady a kotelna a také herna pro školní družinu.

Budova, která prošla v letech 2009 - 2010 razantní rekonstrukcí, je situována zhruba v centru obce. K budově přiléhá školní zahrada s hracím prvky pro děti MŠ a prostorem pro výuku tělesné výchovy. Tělocvičnu nahrazuje sál Obecního úřadu, který je vzdálem asi 300 metrů.  

Novinky

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

V sekci "Zápis do 1. ročníku" byly přidány informace pro rodičů, jejichž děti se budou účastnit zápisu pro školní rok 2017/2018 na základní škole v Písařově.
+

Ředitelské volno 22.12.2015

Věc: Rozhodnutí ředitele školy o udělení ředitelského volna ve školním roce 2015/2016 Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném...
+