O škole a školce

Základní škola a Mateřská škola se skládá ze součástí mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

Provoz je zajišťován v jedné budově na adrese Písařov č.p. 70, 789 91.

Základní škola je malotřídní, v letošním školním roce s pěti ročníky prvního stupně ve třech třídách. Třídy jsou umístěny v druhém nadzemním patře budovy.  V tomto patře je také umístěno zázemí pro základní školy (sborovna, ředitelna, kabinety).

V školním roce 2019/2020 má základní škola k 1.9.2019  49 žáků.

Školní vzdělávací program "Učíme se spolu".

Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy. Mateřská škola je jednotřídní a v letošním roce má zapsáno 28 dětí. V prvním patře budovy je rovněž zázemí pro mateřskou školu a šatny pro děti a žáky.

Školní vzdělávací program "S tebou mě baví svět".

V přízemí budovy je školní jídelna a kuchyň, sklady a kotelna a také herna pro školní družinu.

Budova, která prošla v letech 2009 - 2010 razantní rekonstrukcí, je situována zhruba v centru obce. K budově přiléhá školní zahrada s hracím prvky pro děti MŠ a prostorem pro výuku tělesné výchovy. Tělocvičnu nahrazuje sál Obecního úřadu, který je vzdálem asi 300 metrů.  

Novinky