O škole a školce

Základní škola a Mateřská škola se skládá ze součástí mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

Provoz je zajišťován v jedné budově na adrese Písařov č.p. 70, 789 91.

Základní škola je malotřídní, v letošním školním roce s pěti ročníky prvního stupně ve třech třídách. Třídy jsou umístěny v druhém nadzemním patře budovy.  V tomto patře je také umístěno zázemí pro základní školy (sborovna, ředitelna, kabinety).

V školním roce 2019/2020 má základní škola k 1.9.2019  49 žáků.

Školní vzdělávací program "Učíme se spolu".

Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy. Mateřská škola je jednotřídní a v letošním roce má zapsáno 28 dětí. V prvním patře budovy je rovněž zázemí pro mateřskou školu a šatny pro děti a žáky.

Školní vzdělávací program "S tebou mě baví svět".

V přízemí budovy je školní jídelna a kuchyň, sklady a kotelna a také herna pro školní družinu.

Budova, která prošla v letech 2009 - 2010 razantní rekonstrukcí, je situována zhruba v centru obce. K budově přiléhá školní zahrada s hracím prvky pro děti MŠ a prostorem pro výuku tělesné výchovy. Tělocvičnu nahrazuje sál Obecního úřadu, který je vzdálem asi 300 metrů.  

Novinky

Info pro rodiče žáků ZŠ Písařov

Info pro rodiče žáků ZŠ Písařov Výuka ve školních skupinách bude zahájena 25.5.2020.  Prosíme zákonné zástupce, aby do 11. 5. sdělili třídním...
+