Lyžařský kurz 2019

Upřesňující informace pro žáky, kteří se účastní lyžařského kurzu:

Sraz žáků v pondělí 7.1.2019 v 7,30 hod. před školou nebo v 7,40 hod. na autobusové zastávce točna (doprava zajištěna autobusem lyžařské školy).

S sebou:

  • vlastní lyžařské vybavení (Pro další dny zůstává v lyžařské škole na sjezdovce. Potvrzení o seřízení vázání se předem nedokládá, rodiče jej doloží v případě řešení úrazu či pojistné události).
  •  v případě, že děti nahlásily výpůjčku vybavení v lyžařské škole - 500,- Kč v hotovosti – předejte nejpozději v pondělí ráno pedagogickému doprovodu.

Pitný režim a svačinu zajišťuje lyžařská škola. Výuka lyžování bude realizována v době 9,00 – 10,00 a 10,30 – 11,30.

Návrat v cca 12,30 hod. k autobusové zastávce točna. Žáci přecházejí do školy. Odpolední vyučování pro 4. a 5. ročník bude probíhat. Kroužek angličtiny v pondělí nebude, ostatní kroužky v tomto týdnu probíhají beze změn. Ranní doučování po dohodě s vyučující.

Učivo na týden 7.1. – 11.1. si žáci doplní v domácím prostředí (plán učiva žáci obdrží od třídní učitelky).

Pedagogický doprovod: MŠ – Eva Brixová, ZŠ – vyučující dle rozvrhu

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE

Nepřítomnost dítěte na kurzu bude kompenzována skipasem v délce zameškaných hodin (tzn., že každý den se lyžuje 2 hodiny- např. při dvoudenní absenci bude mít dítě nárok na čtyřhodinový skipas v náhradním termínu, který si určí rodiče; nejlépe o víkendu. Zrušení účasti musí být doloženo písemným potvrzením od lékaře. Technicky to bude probíhat tak, že se jim vystaví a pošle voucher, na jehož základě jim vydáme skipas.

S pozdravem Mgr. Martin Medřický, Lyžařská škola

 
Ve školním roce 2018/2019 bude ZŠ a MŠ Písařov lyžovat v termínu:   7.1.2019 - 11.1.2019 (po - pá dopoledne)
Cena kurzu činí 1.690,- Kč (splatná v hotovosti do 28.11.2018)
Půjčovné vybavení (nepovinné - dle potřeby): 100,- Kč/den (splatné v den nástupu kurzu, tedy 7.1.2019 v hotovosti)
Přihlášky obdrží děti a žáci v průběhu října.
 
Podrobnosti na letáku Lyžařské školy

Novinky

Opatření proti vši dětské

Rodičům (zákonným zástupcům) dětí a žáků ZŠ a MŠ Písařov   Věc: Opatření proti vši dětské   Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že se u dětí a...
+

Informace pro rodiče strávníků

Věc: Informace pro rodiče strávníků Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na nákup potravin, jsme nuceni přistoupit ke zdražení stravného. Nové ceny od 1....
+

Aktuální informace pro rodiče - 25.2.2014

Vážení rodiče, k 1.3.2014 dochází k personální změně na pozici třídní učitelky v II.třídě (3., 4. a 5. ročník). Paní Pavla Čermáková, která na naši...
+

Poděkování za účast na školním plese

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za účast či sponzorský dar na školním plese. Výtěžek bude jako každoročně použit na podporu a dofinancování akcí pro...
+